Amdanaf - About

Based in the Llynfi Valley, I've been producing art for decades. Some has been published in my books, while others have been cards for friends at Christmas. This website is a chance for me to collect some of the best, and use a global print network to print and distribute them using some of the finest technology and materials around today.

Yn seiliedig yng Nghwm Llynfi rwyf wedi bod yn creu lluniau am ddegawdau. Ymddangosodd rhai yn fy llyfrau, rhai eraill dim ond ar gardiau Nadolig i'm ffrindiau. Mae'r wefan hon yn gyfle i gasglu rhai o'm ffefrynnau, ac i ddefnyddio’r technoleg a defnyddiau gorau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Dewch yn ôl yn fuan i weld y wefan yn datblygu.